ราคาค่าใช้บริการ TrackMAN

FREE Lite Plus Premium Business
จำนวน หน้าขอบคุณ ที่สร้างได้  1 3 10 10 20
จำนวน Links หน้าขอบคุณ ที่สร้างได้ต่อวัน  10 50 Unlimited Unlimited Unlimited
MagicLink™ 
TrackMAN™ Tracker 
PixelPage™  1 พิกเซลเพจ 5 พิกเซลเพจ 10 พิกเซลเพจ 20 พิกเซลเพจ
จำนวน Pixels ที่ Tracker สามารถเชื่อมต่อ 10 20
จำนวน Domains ที่ Tracker สามารถเชื่อมต่อ 10 20
Backup 1st-party pixel data for re-uploading  0.10฿ / event 0.05฿ / event
ค่าบริการรายเดือน Free 590฿ 970฿ 1,470฿ 2,470฿
สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร

🎁 สมัคร ราย 3 เดือน ลดราคา 10%

🎁 สมัครราย 10 เดือน — รับฟรี 2 เดือน